werkwijze

Na ons eerste contact bespreken we in een intakegesprek uw wensen en sporen we eventuele knelpunten op.

Op basis hiervan stel ik een plan van aanpak op en maak ik een inschatting van het tijdsbeslag.

Hiermee geef ik een beeld van de te verwachten kosten. Iedere situatie betekent maatwerk. Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren en bedrijven. De hulp van een Professional Organizer kan vaak ook uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) worden betaald.

Vervolgens maken we een eerste afspraak om zaken in huis of op de werkplek samen te ordenen. Na afloop evalueren we of deze aanpak werkt.

Hierna kunnen eventuele vervolgafspraken gemaakt worden.

Doelstelling is een structuur te laten ontstaan die voor u hanteerbaar is en waar zaken gemakkelijk gevonden en opgeborgen kunnen worden.

Ik hanteer de Algemene Voorwaarden van de beroepsvereniging NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers).